ފުރަތަމަ ސަފުހާ ހަބަރު ރިޕޯޓް މައުލޫމާތު
އައްޑޫއަށް ގެނައި އަސްތަކަށް ނަންދީފި
އައިޝަތު ނާޒް
-
މިދިޔަ ހަފްތާގައި އައްޑޫއަށް ގެނައި އަސްތަކަށް ވަނީ ނަންދީފައެވެ. އެގޮތުން ގެނެސްފައިވާ އަސްތަަކަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ "އަސްލަން" ، "ޖިއާ" އަދި "ސޯފީ" އެވެ.

އައްޑޫސިޓީއަށް އިތުރު ފަހިކަމެއް ގެނެސްދިނުމަށް ފަށާފައިވާ މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން، އަސްތައް ބެހެއްޓުމަށްވަނީ ޚާއްސަ ސަރަހައްދެއްވެސް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.އެގޮތުން މި އަސްތައް ބައިތިއްބާފައި ވަނީ ފޭދޫ ބޮޑުމަގުގައި އޮތް ބޮޑު ހުސްބިމެއްގައި އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ތަނެއްގަ އެވެ.އިންޑިއާ އިން އަސްތައް އައްޑު އަށް ގެނައީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވެ. 

your imageމިއަހަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ "ޖިއާ"

your image މިއަހަށް ކިޔަނީ "އަސްލަން"

your imageމިއަހަށް ކިޔަނީ  "ސޯފީ"

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
44.444444444444%
އުފާވި
33.333333333333%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި
22.222222222222%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
ކޮމެންޓް
🤦🤣
2021-03-08 21:39:34
ހަ ހަ ހަ ބލ އއނު
ފަހުގެ ހަބަރު