ފުރަތަމަ ސަފުހާ ހަބަރު ރިޕޯޓް މައުލޫމާތު
ވަޒީރު މަލީހް
ވަޒީރުކަން ގެއްލުމުން މަލީހު އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތަކުން ފެންނަން ފަށައިފި
ފާތުމަތު ފިލްޒާ
-
ވަޒީރުކަން ގެއްލިވަޑައިގަތުމާއެކު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި ހަރަކާތަކުން ފެނިއްޖެއެވެ.

މަލީހު ފެނުނީ ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިހާބުގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީއިން ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހެއް ހުޅުވުމަށް މާލެއާ ފުވައްމުލަކުގައި އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި ހަރަކާތަކުންނެވެ. ވަޒީރުކަމުން ވަކިކުރި ފަހުން ސަރުކާރަށް މަލީހުގެ ފާޑުކިޔުން އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
ކޮމެންޓް
ފަހުގެ ހަބަރު