ފުރަތަމަ ސަފުހާ ހަބަރު ރިޕޯޓް މައުލޫމާތު
މަޖޫރީން މުޒާހަރާ. ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ
އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި މަޖޫރީންގެ މުޒާހަރާއެއް
ހުޝާމް މުހައްމަދު
-
އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި މުދާއުފުލާ މަޖޫރީން މުޒާހަރާއެއް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މުޒާހަރާ ކުރަން ނިންމީ ކީއްވެގެންކަން އަދި ސާފުވެފައެއް ނުވެއެވެ. މަޖޫރީން ބުނަނީ އެމީހުންނަށް މަސައްކަތްކުރަން ފަހި މާހައުލެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން އަޅާއިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ލިބޭ ކުޑަވަގުތުކޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރެވެން އޮތީ އެމްޕީއެލް އިން ވެސް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުންޏެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
ކޮމެންޓް
ފަހުގެ ހަބަރު