ފުރަތަމަ ސަފުހާ ހަބަރު ރިޕޯޓް މައުލޫމާތު
ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ
މޭޔަރު ޝިފާ ވިދާޅުވަނީ މަގުމަތީގައި ނިދާފައި ތިބި މީހުން”މާ އޯވާ” ކަމަށް
އައިޝަތު ނާޒް
-
މާލޭ ބޭރު ތޮށގަނޑު މަތީ ބަޔަކު ނިދާފައި ތިބި ފޮޓޯ އަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ކޮށްފައިވާ ޓްވޯޓަކަށް ރައްދު ދެމުން މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރު ސިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވަނީ އެއީ އޯވާ ވުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޝިފާ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފޮޓޯ "މާ އޯވާ" ކަމަށެވެ. އަދި "ޖެނުއިން ފޮޓޯ އެއް" ލުމަށެވެ.

މޭޔަރުގެ މި ޓްވީޓާ އެކު ޓްވީޓަރ ގައި އެތައްބަޔަކު ދަނީ ރައްދު ދެމުންނެވެ. އެގޮތުން އުޝާމް ޓްވިޓާގައި ބުނެފައިވަނީ ޝިފާ ލަދުވެތިވާންޖެހޭ ކަމަށާއި މިހާލަތުގައި ސިފާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގައި މޭޔަރު ކަމުން ދުރުކުރުމަކީ ކައުންސިލްގެ އެހެން މެންބަރުންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށެެވެ. 

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
100%
ރުޅިއައި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
ކޮމެންޓް
ފަހުގެ ހަބަރު