ފުރަތަމަ ސަފުހާ ހަބަރު ރިޕޯޓް މައުލޫމާތު
އަލީ އާޒިމް. ފޮޓޯ: އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑޮޓްކޮމް
އާޒިމްގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއް މަޖިލީހަކު ނެތް
ޓީމް ދި ސްޓަރ
-
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕް ލީޑަރު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް އާޒިމްގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ މީހެއް މަޖިލީހުގެ އިދާރާގަޔާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ނެތް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

އަލީ އާޒިމް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ނަމަވެސް ހާލު ރަގަޅުކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
ކޮމެންޓް
ފަހުގެ ހަބަރު