ފުރަތަމަ ސަފުހާ ހަބަރު ރިޕޯޓް މައުލޫމާތު
ރައީސް ޞާލިހް
ކޯލިޝަން އޮންނާނެ، ބައިބައިވުމަށް ފުރުސަތެއް ނެތް: ރައީސް
ފާތުމަތު ފިލްޒާ
-
ވެރިކަމުގެ މި 5 އަހަރު ކޯލިޝަން ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށާ ބައިބައިކުރަން ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށް ރައީސް އިބުރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވީ މިވަގުތު ކޮވިޑް19 ގުޅިގެން ކޯލިޝަން ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ނުބޭއްވުނު ނަމަވެސް އެބޭފުޅުންގެ ލަފާ ހޯއްދަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ކެނބިނެޓްގައި އެކިޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ވަޒީރުން ތިއްބަވާއިރު ވަޒީރުންގެ ލަފާވެސް ހޯއްދަވާ ކަމަށެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
ކޮމެންޓް
ފަހުގެ ހަބަރު