ފުރަތަމަ ސަފުހާ ހަބަރު ރިޕޯޓް މައުލޫމާތު
ވެކްސިންޖަހާ މަރުކަޒެއް.
ވެކްސިންޖަހަން ކިޔުތަކުގައި ގިނަ ދިވެހިންނާ ބިދޭސީން
ފާތުމަތު ފިލްޒާ
-
މިއަންނަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ފަހުން ކޮވިޑް19 ގެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުން ހުއްޓާލާނެކަން އިއުލާން ކުރުމުން ވެކްސިންޖަހާ ކިޔުތަކަށް ގިނަ ދިވެހިންނާ ބިދޭސީން އަރަމުންދާ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެއެވެ.

ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި ބުރާސްފަތިދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ވެކްސިންޖަހާ އަދަދު ބޮޑުތަނުން އިތުރުވާނެއެވެ. 

މިހާރު ވެސް މާލެ ސަރަހައްދުން އެކަނި ވެސް އެއްލައްކައާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން ވެކްސިން ޖަހައިފިއެވެ. ކޮވިޑް19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިފައި އޮތީ މާލޭ ސަރަހައްދުގައެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
ކޮމެންޓް
ފަހުގެ ހަބަރު