ފުރަތަމަ ސަފުހާ ހަބަރު ރިޕޯޓް މައުލޫމާތު
ޕާޓީ ކުރަން ދިޔަ 95 މީހަކު ފުލުހުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
އައިޝަތު ނާޒް
-
ވ. އަންބަރާ އަށް ޕާޓީ ކުރަން ދިޔަ 95 މީހަކު ފުލުހުން ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ އުސޫލާ ހިލާފަށް ޕާޓީ ކުރުމަށް ވ.އަންބަރާއަށް ދިޔަ އުޅަނދަށް މީހުން އެރުވީ، އެ އުޅަނދަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮތް އަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް ކަމަށެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
ކޮމެންޓް
ފަހުގެ ހަބަރު