ފުރަތަމަ ސަފުހާ ހަބަރު ރިޕޯޓް މައުލޫމާތު
މިއަދުގެ އިދިކޮޅު މުޒާހަރާ އިން ހައްޔަރުކުރި ބައެއް މީހުން ދޫނިދޫއަށް ގެންގޮސްފި
އައިޝަތު ނާޒް
-
އިިދިކޮޅުން މާލޭގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގައި 16 މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މިއަދުގެ މުޒާހަރާގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ވަނީ 24 މީހަކު ގެންގޮސްފައެވެ. އޭގެތެރެއިން 7 އަންހެނުންނާއި 2 ފިރިހެނުންވަނީ ދޫނިދޫއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޕީއެންސީގެ ލީޑަރ އަބްދުއް ރަހީމް އަބްދުﷲ ހިމެނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
ކޮމެންޓް
ފަހުގެ ހަބަރު