ފުރަތަމަ ސަފުހާ ހަބަރު ރިޕޯޓް މައުލޫމާތު
ރައީސް ނަޝީދު ބަލާދިޔަ ބޮއްކުރާ އަޑިޔަށްދިޔަ ހާދިސާ
ޓީމް ދި ސްޓަރ
-
ވީޑިއޯއިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ 2010 ސެޕްޓެމްބަރ 24 ވަނަ ދުވަހު، އޭރުގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދު، ހދ ކުރިނބީ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރު ފުޅުގައި، އެ މަނިކުފާނު ބޭލުމަށް ދިޔަ ބޮއްކުރާ އަޑިޔަށް ގޮސްގެން އުޅޭ މަންޒަރެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
ކޮމެންޓް
ފަހުގެ ހަބަރު