ފުރަތަމަ ސަފުހާ ހަބަރު ރިޕޯޓް މައުލޫމާތު
ކްރައުން އޮސްޓްރިޗް
ދުބާއީ ކްރައުން ޕްރިންސް އޮސްޓްރިޗް ތަކަކާއެކު ރޭސްޖަހައިފި
އައިޝަތު ނާޒް
-
ދުބާއީގެ ކްރައުން ޕްރިންސް ޝެއިޚް ހަމްދާން ބިން މުހައްމަދު ބިން ރާޝިދު އަލް މަޚްތޫމް ވަނީ އޭނާ އޮސްޓްރިޗްއާއި އެކު ރޭސްޖަހާފައިވާ ވީޑިއޯއެއް އިންސްޓަރގްރާމްގައި ޝެއަރކޮށްފައެވެ.

ކްރައުން ޕްރިންސް ޝެއަރ ކޮށްފައިވާ މި ވީޑިއޯއިންފެންނަނީ އޭނާއާއިއެކު ދެ އޮސްޓްރިޗެއް ރޭސްޖަހާ މަންޒަރެވެ.އަދި ބައިސްކަލެއްގައި ކްރައުން ޕްރިންސް ދުއްވާއިރު އޭނާއާއި އެކު މަދު ބަޔަކު މިރޭހުގައި ބައިވެރިވާ މަންޒަރުވެސް ފެނެއެވެ.

ކްރައުން ޕްރިންސް އާންމު ކުރި މިވީޑިއޯ މިހާތަނަށް ހަތަރުލައްކަ ފަންސާސްހާހަށްވުރެ ގިނަމީހުންވަނީ ބަލާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
ކޮމެންޓް
ފަހުގެ ހަބަރު